UE, PL

Łódzkie Pomaga

Dom Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” w Łodzi realizuje projekt „Łódzkie pomaga”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę zdrowia i życia zarówno podopiecznych Domu Pomocy Społecznej jak i kadry pracowniczej. Podjęte działania maja zapobiec rozprzestrzenianiu COVID-19 oraz ograniczyć negatywne skutki wystąpienia.

Dofinansowanie projektu: 224 778,00 zł w tym
189 442,90 zł z Unii Europejskiej
35 335,10 zł z budżetu państwa

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na:

    • wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników DPS pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem kadry medycznej).
    • zapewnienie możliwości noclegu dla pracowników DPS pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami, poza miejscem zamieszkania.
    • utworzenie tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS – miejsca dedykowane pensjonariuszom powracającym ze szpitali oraz nowym pensjonariuszom, którzy kierowani są do DPS ze środowisk domowych oraz środowisk osób bezdomnych, celem ograniczenia ryzyka nowych zakażeń na terenie DPS oraz pracownikom DPS pracującym bezpośrednio z pensjonariuszami.

Termin realizacji projektu: 15 lipca 2020 r. – 14 października 2020 r.

www.mapadotacji.gov.pl

Czcionka
Kontrast