Informujemy, że od dnia 01.08.2020 r. możliwe są odwiedziny naszych podopiecznych przez członków ich rodzin i przyjaciół.

Zgodnie z wytycznymi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Łodzi spotkania możliwe są jedynie w reżimie sanitarnym.

 • odwiedziny następują po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu oraz godziny
 • spotkanie nie może trwać dłużej niż 30 min
 • przed wejściem na teren Domu każdy odwiedzający jest zobowiązany do wypełnienia ankiet epidemiologicznej
 • osoby odwiedzające będą miały wykonany przed spotkaniem pomiar temperatury; jeśli temperatura przekroczy 37,6 stopni C lub odwiedzający będzie miał objawy infekcji (kaszel, katar) - wizyta nie będzie możliwa
 • przed wejściem na teren DPS, odwiedzający zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk oraz założenia maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos, rękawiczek
 • w czasie spotkania maseczkę będzie musiał też założyć mieszkaniec domu (o ile stan jego zdrowia na to pozwala)
 • wizyta odbywać się będzie w wyznaczonym pomieszczeniu na terenie Domu lub w przypadku, gdy warunki pogodowe na to pozwolą - w ogrodzie domu
 • w czasie spotkania osoby odwiedzające zobowiązane są do zachowania odpowiedniego dystansu (1,5-2 m)
 • pokoje spotkań i sprzęty (krzesła, stoły) będą dezynfekowane po każdym spotkaniu oraz wietrzone przed kolejną wizytą
 • odwiedzający może podczas wizyty przekazać paczkę, jednak musi być ona wyraźnie oznaczona imieniem i nazwiskiem mieszkańca DPS oraz zapakowana w sposób umożliwiający przeprowadzenie jej dezynfekcji; paczki poddawana są 24 h kwarantannie.
 • spotkania odbywają się pod nadzorem personelu DPS

 


Pogodna Jesień